Hoe vieren wij als parochie het Kerstfeest?

08 dec Hoe vieren wij als parochie het Kerstfeest?

Tegen de achtergrond van de geldende landelijke maatregelen en overeenkomstig de bisschoppelijke bepalingen is het slechts voor een beperkte groep parochianen mogelijk om gedurende één van de kerstdagen deel te nemen aan de liturgische vieringen. Vanaf juni zijn er verplicht lijsten bijgehouden met de namen en telefoonnummers van hen die deelnamen aan de Eucharistie, alles uitsluitend op uitnodiging door het parochiesecretariaat. Zij die vanaf 1 juni regelmatig aanwezig waren, zullen als eersten worden uitgenodigd.

Maar dertig, of bij verruiming mogelijke honderd gelovigen per viering, staat in schril contrast tot de 2500 die wij in eerdere jaren mochten begroeten. Dit betekent dat de meeste parochianen het kerstfeest in huiselijke kring zullen vieren. Met als mogelijkheid om aan te haken bij de religieuze programma’s die op de televisie worden uitgezonden. Zo gaat onze bisschop mgr. Hendriks voor in de kerstviering die vanuit de St. Nicolaasbasiliek op de televisie zal worden uitgezonden.

Wat kerstavond in ónze basiliek betreft; deze is voor de 1e heilige communieviering. Deze viering is twee keer uitgesteld geweest. Nu krijgen de kinderen de kans om deze Communie te doen bij de kerststal. Dus, deze avond is voor de jonge gezinnen, op uitnodiging.

De eerste, tweede en derde kerstdag zijn er hoogmissen om 10.00 uur, uitsluitend voor hen die daartoe genodigd zijn. Deze dienen zich ervan bewust te zijn dat zij daar zijn als vertegenwoordigers van heel onze geloofsgemeenschap