Hebt u al gegeven voor Actie Kerkbalans 2020?

30 sep Hebt u al gegeven voor Actie Kerkbalans 2020?

In de kerk wordt gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om hun geloof in God, maar ook hun levenservaringen te delen. Dit geeft een bijzondere band. We hopen dat u dit ook mag ervaren, ook al is het kerk-zijn in deze tijd anders geworden en hebben we elkaar een tijd niet kunnen
ontmoeten. Dat komt nu gelukkig weer op gang en dat is heel belangrijk.

Door de bijzondere coronatijden loopt onze parochie veel inkomsten mis.

Reden waarom wij de Actie Kerkbalans nog eens extra onder uw aandacht willen brengen.
Als u al hebt bijgedragen aan de Actie Kerkbalans 2020: hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mogelijk is het u ontschoten om uw bijdrage over te maken. Dit kan nog steeds. U kunt uw bijdrage overmaken op NL41 RABO 0334 9053 97 t.n.v. RK Parochie Sint Jan-Goede Herder, onder vermelding van ‘Kerkbalans 2020’.

Alvast heel hartelijk dank!