Foutief rekeningnummer Kerstactie

05 dec Foutief rekeningnummer Kerstactie

In De Klepel en op de kerstactie-enveloppen is helaas een foutief rekeningnummer vermeld.
De correcte IBAN is: NL63 RABO 0315 7649 61
Onder vermelding van “Kerstactie”