Emeritus pastoor Willems overleden

28 jan Emeritus pastoor Willems overleden

Op 22 januari jongstleden is de emeritus-pastoor van de Sint Vitusparochie in Blaricum, Jan Willems, overleden.

Pastoor Willems heeft de zeer respectabele leeftijd van 94 jaar bereikt. Tot op hoge leeftijd is hij ook geregeld nog in Laren voorgegaan. Zo was hij tot voor de Coronapandemie nog voorganger in de vroege mis op het kerkhof tijdens het Sint Jansfeest.
En ook was hij graag bereid pastoor Vriend te vervangen bij een uitvaart, als deze verhinderd was.

Op de website van de parochie van Sint Vitus vindt u meer informatie, waaronder de rouwkaart.

Hij ruste in vrede.