Dierbare parochianen

09 jun Dierbare parochianen

Onze Nederlandse bisschoppen zien ruimte om over te gaan tot eucharistievieringen in de parochiekerken.

In juni nog een voorzichtig begin. Op de drie zondagen vanaf 14 juni is er één H. Mis in tegenwoordigheid van 30 parochianen. Op zondag 21 juni, de dag waarop wij dit jaar de geboorte van onze patroonheilige vieren, zal de broederschap van Sint Jan u vertegenwoordigen.

In juli komen wij dan in het vaste ritme van twee vieringen in het weekeinde: zaterdag om 17.00 uur en zondag om 10.00 uur, met maximaal 100 aanwezige parochianen per H. Mis. U dient zich daarvoor dan op te geven (zie elders in deze Klepel).

Vieringen door de week in de Goede Herderzaal zijn, gezien de maatregelen, vooralsnog niet mogelijk.

Zo zullen wij elkaar weer als geloofsgemeenschap kunnen ontmoeten, waar velen zo naar hebben uitgezien. De nieuwe paaskaars zal branden!

Wist u dat Sint Jan ook één van de patroonheiligen is van de ziekenzorg? Hiervoor gaan we naar Jeruzalem. Het is het jaar 1023. Kooplieden uit Amalfi stichten daar een hospitaal ten behoeve van pelgrims, met als patroon Johannes de Doper. In het jaar 1099 is het aantal hospitaalbroeders zo toegenomen dat Godfried van Bouillon de bestaande instelling omzet in een geestelijke ridderorde. Deze heette naar haar schutspatroon “Ridderlijke Orde van de H. Johannes de Doper van het Hospitaal te Jeruzalem”.

Het voornaamste doel was ziekenverzorging, waarnaast ook de taak om de reizende pelgrims en de hospitalen te beveiligen. In onze tijd kennen wij de twee takken die hierop teruggaan: de Soevereine en Militaire orde van Malta (rooms-katholiek) en de Johanniterorden (protestant).

Dit jaar zouden parochianen meegaan naar Lourdes met de Maltezer ridders. Bovendien zouden deze ridders dit jaar weer meetrekken met de St. Jansprocessie, juist vanwege de geboortedag van ook hun patroonheilige. De Johanniters zetten zich in voor verpleegtehuizen; ons Larense Theodotion is door hen gesticht.

Het beeld van Sint Jan op het kerkplein is besteld bij kunstenares Daphne du Barry, door de Orde van Malta, bestemd voor het plein bij hun kerk op het eiland. Het tweede gietsel heeft de Larense parochie mogen verwerven.

Zo kent Sint Jan dus vele gezichten: God-zoeker in de woestijn, de laatste der profeten, boetgezant, doper, vriend van de bruidegom, getuige van de Christus toen Hij eenmaal was gekomen, prediker van gerechtigheid, aanklager van Herodes, gevangene en martelaar, hoeder van al wat kwetsbaar is, patroon van de zieken, patroon van vele kerken en steden, patroon van doopkapellen, én…..patroon van Laren.

Zijn betrokkenheid bij de ziekenzorg is juist nu van belang, nu de pandemie het maatschappelijke leven in de greep houdt, en zovelen zich met hart en ziel inzetten om de zieken bij te staan.

Op 21 juni, de dag van Sint jan, zal het thema zijn: “Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht”(Marcus 1). U zult de viering kunnen volgen via een livestream: via deze link: http://www.sintjansprocessie.nl/programma-2020-2/

Pastoor Vriend