Deelname aan vieringen: aanvulling op protocol

10 okt Deelname aan vieringen: aanvulling op protocol

Naar aanleiding van de oproep van de regering om de deelname aan kerkdiensten te beperken hebben ook de Nederlandse bisschoppen zich beraden.

Vanochtend is er een vanuit de Nederlandse bisschoppen een verklaring uitgegeven die u kunt vinden achter de volgende link: https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4363&t=Reactie+R-K+Kerk+op+oproep+minister+Grapperhaus

Daarin zijn ook extra maatregelen afgekondigd, aanvullend op het al bestaande protocol.

Belangrijk voor de viering van zondag 11 oktober is de volgende alinea:

“We willen ons graag houden aan dit dringend advies en we zullen de komende week als bisdom bezien onder welke voorwaarden meer dan 30 mensen kunnen worden toegelaten bij een viering. Gezien de beperkte tijd die rest tot de vieringen van dit weekeinde, heeft de beperking in aantal geen gevolgen voor de vieringen op 10 en 11 oktober.”

Zodra er volgende week meer berichtgeving volgt, zullen we dat met u delen.