De Vastentijd

17 feb De Vastentijd

De zes weken voor Pasen worden aangeduid met twee namen: de 40-dagentijd en de vastentijd. Die twee benamingen hebben alles met elkaar te maken: Jezus is 40 dagen in de woestijn en die dagen brengt hij in vasten door.

Wij zijn het vasten als zodanig wat verleerd. leder voelt wel aan dat zo’n oude christelijke traditie een diepe zin moet hebben. Maar welke dan?

Vasten is niet iets negatiefs, geen ontkenning van het lichamelijke, maar een weg om langs het lichaam tot geestkracht te komen. Vasten maakt je levensinstelling helder en licht. De monnik Colliander zegt het zo: “Het maakt je gevoelig en meedogend, want het is een uitdrukking van liefde en bevrijding.”

Het vasten richt je aandacht immers op het eigenlijke. Om de weg die Hij zou moeten gaan te overwegen en om die weg vrij te kiezen, vastte Jezus die 40 dagen en de Geest verlichtte Hem.

Vasten wordt steeds samen genoemd met bidden. Het verheft je geest tot God. Jezus zegt dat een kwade geest alleen met vasten en gebed kan worden overwonnen.

De oud – christelijke vaders zagen het vasten niet als een prestatie, maar als een weg tot gebed. Zij raden aan “met mate” te vasten. Het voedsel dat je wel gebruikt, wordt trouwens smakelijker en dankbaarder genoten.

Vasten is een teken van solidariteit met de velen op deze aarde die to weinig te eten en te drinken hebben. De 40-dagenaktie doet een beroep op ons om die solidariteit ook daadwerkelijk te uiten door te geven wat wij als consumenten kunnen uitsparen.

Zo trekken wij met Jezus op naar het feest van Pasen