Brief van de Bisschop aan onze pastoor

15 okt Brief van de Bisschop aan onze pastoor

Hoogeerwaarde heer,

Op 9 september van dit jaar hoopt u de gezegende leeftijd van 75 jaar te bereiken.

U heeft onlangs in een gesprek met mij aangegeven dat u zich graag nog twee jaar in wilt zetten voor het pastoraat in de parochies waar u nu pastoor in solidum bent.

Ik ben u daarvoor zeer erkentelijk.

Concreet betekent dit dat u tot uw 77ste verjaardag als pastoor in solidum werkzaam zult blijven in de samenwerkende parochies van de H. Vitus te Blaricum, de R.K. Parochie gemeenschap Huizen en de R.K. Parochiegemeenschap St. Jan-Goede Herder te Laren.

Met gevoelens van oprechte hoogachting en vriendelijke groet,

Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, Bisschop van Haarlem-Amsterdam