Auteur: sophie

09 jun Protocol Kerkelijk Leven op anderhalve meter

Protocol Een samenvatting van het Protocol Kerkelijk Leven op anderhalve meter, met enige aanvullingen in verband met de Larense situatie. Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te...

Lees meer

09 jun Dierbare parochianen

Onze Nederlandse bisschoppen zien ruimte om over te gaan tot eucharistievieringen in de parochiekerken. In juni nog een voorzichtig begin. Op de drie zondagen vanaf 14 juni is er één H. Mis in tegenwoordigheid van 30 parochianen. Op zondag 21 juni, de dag waarop wij dit...

Lees meer

29 mei Wisseling bisschop

Zoals bekend heeft de bisschop, Mgr. dr. J.M. Punt, enige tijd geleden Paus Franciscus verzocht hem ontslag te verlenen als diocesaan bisschop. Inmiddels is bevestigd dat de Paus dit ontslag zal verlenen op maandag 1 juni, Tweede Pinksterdag en gedachtenis van de Heilige Maria, Moeder van...

Lees meer

20 mei Overweging Hemelvaart

Het was een tijd van schokkende ervaringen voor de leerlingen. De man die zij gevolgd zijn, die hen leven schonk, perspectief wees…, gestorven aan een kruis; dat valt bitter tegen. En hun afwezigheid in het uur van zijn lijden, zij ervandoor, schuil… dat valt nog eens bitter...

Lees meer

15 mei Overweging 6e zondag van Pasen – Een Getuigenis

De apostel Johannes verblijft als balling op het eiland Patmos. De nachtmerrie in zijn dagen is de romeinse overheersing die een bewind van onderhorigheid en leegroof verkoopt als vrede en veiligheid. Tegelijk worden de gelovigen voor wie Johannes zorgde, vervolgd, gemarteld, gedood.   Johannes ziet in een visioen...

Lees meer

01 mei Roepingenzondag

Komende zondag is het Roepingenzondag waarbij we als wereldkerk stilstaan bij roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Graag nodigen wij u uit om bij te dragen aan de collecte van Roepingenzondag die bestemd is voor de priesteropleiding van ons bisdom Haarlem-Amsterdam. U...

Lees meer