Aswoensdagviering

27 feb Aswoensdagviering

Op het moment van verschijnen van De Klepel was nog niet zeker op de Aswoensdagviering op de gebruikelijke wijze kon plaatsvinden. Nu de meeste restricties met betrekking tot Covid-19 zijn komen te vervallen kan die viering alsnog doorgaan. U bent van harte welkom op woensdag 2 maart aanstaande om 19.30 uur.