Afscheid pastoor Vriend

29 jun Afscheid pastoor Vriend

Na een buitengewone inzet van ruim 40 jaar is pastoor Vriend op zondag 26 juni met emeritaat gegaan. Hij is opgevolgd door pastoor Van der Peet.

Zijn vertrek mag natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan en daarom bent u van harte uitgenodigd om op zondag 3 juli om 10.00 uur de plechtige hoogmis bij te wonen. Voor diegenen die niet aanwezig kunnen zijn is de viering via een livestream te volgen.

Na afloop van deze H.Mis stelt het bestuur van de parochie u graag in de gelegenheid op feestelijke wijze afscheid te nemen van pastoor Vriend in de Goede Herderzaal naast de basiliek en in de pastorietuin. Er is dan tevens gelegenheid kennis te maken met pastoor Van der Peet.

Als u pastoor Vriend als dank voor zijn prachtige inzet iets wilt geven, is het zijn wens om een bedrag te ontvangen op de speciale bankrekening NL84 RABO 0190 0813 92, ten name van Parochie Sint Jan-Goede Herder, inzake afscheid Pastoor Vriend.

Wij hopen u op 3 juli te mogen begroeten.