Aanmelden bijwonen vieringen

09 jun Aanmelden bijwonen vieringen

Op grond van de maatregelen van de regering hebben de bisschoppen besloten dat openbare vieringen van de eucharistie vanaf 14 juni kunnen worden hervat in aanwezigheid van maximaal 30 gelovigen. Voor de vieringen in juni zal een wisselende kleine groep parochianen worden uitgenodigd.

Met ingang van 1 juli kunnen er maximaal 100 personen bij dergelijke vieringen aanwezig zijn. Bovendien zullen er vanaf 1 juli in ieder weekeinde weer twee eucharistievieringen zijn; zaterdag om 17.00 uur en zondag om 10.00 uur. U bent daarbij uiteraard van harte welkom, maar reservering is voorlopig helaas verplicht. Dit om te voorkomen dat er meer dan de toegestane 100 personen aanwezig zijn. Mocht u klachten hebben zoals hoesten, koorts, benauwdheid, meld u dan svp niet aan.

Als u wilt deelnemen aan een viering kunt u zich opgeven door telefonisch contact op te nemen, uitsluitend op nummer: 06-82457567. Gebruik nadrukkelijk niet het vaste nummer van de pastorie voor een aanmelding. Die lijn moet vrij blijven voor pastorale zaken.

De telefonische aanmelding kan van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 13.30 uur.

U kunt ook een email sturen naar het secretariaat: info@sintjanlaren.nl. Vermeld daarin duidelijk uw naam en de datum van de viering waaraan u wenst deel te nemen.

U kunt zich om te beginnen voor de vieringen van 4 en 5 juli vanaf maandag 29 juni opgeven tot uiterlijk donderdag 2 juli. Voor de vieringen in de daaropvolgende weekeinden geldt ook telkens dat u zich alleen in de daaraan voorafgaande week kunt aanmelden (ook weer van maandag t/m donderdag).

Wanneer het maximale aantal deelnemers zich heeft aangemeld, zullen eventuele latere aanmeldingen op een reservelijst geplaatst worden.

Het is helaas zoals het is. Natuurlijk zou het veel fijner zijn als iedereen zelf de keus kan maken om naar de kerk te komen, maar onder de huidige omstandigheden is dat voorlopig niet mogelijk.