40-Dagenaktie | Schoon water, bron voor een beter bestaan

30 mrt 40-Dagenaktie | Schoon water, bron voor een beter bestaan

Al meer dan 40 jaar voert de interkerkelijke 40-dagen-aktie Laren-Blaricum- Eemnes tijdens de 40-dagentijd actie binnen de BEL-gemeenten en zijn er met uw steun vele mooie projecten in de derde wereld gerealiseerd. Dit jaar hebben wij een aantal projecten op het gebied van schoon water, gezondheid en hygiëne, en scholing.

Een waterput en meer voorzieningen voor Sheini in Ghana.

Vorig jaar is er in Sheini met uw steun door de Stichting Barbarugo uit Waverveen een bamboeplantage van 6 hectaren in Sheini aangelegd. Maar het duurt nog 4 jaar, voordat het bamboe groot en sterk genoeg is om te kunnen gebruiken. Bouwmaterialen van elders vandaan halen is erg kostbaar. Het dorp ligt zeer geïsoleerd en is vooral in de regentijd niet of zeer moeilijk bereikbaar. Daarom willen wij ook dit jaar de dorpsbewoners helpen bij het verbeteren van hun levensomstandigheden.

Gebrek aan schoon drinkwater geldt als het grootste probleem. Men is nu afhankelijk van twee verouderde en buiten het dorp gelegen waterputten die bovendien ontoereikend zijn. Wij hebben daarom de Stichting Barbarugo toegezegd, in het centrum van het dorp een waterput en pomp te willen bouwen.

Ook is het dringend noodzakelijk, de bestaande verpleegpost te verbeteren en uit te breiden met wordt verbeterd en uitgebreid met een sanitair blok. Elementaire zaken als verband, medicijnen, onderzoektafel, tissues, injectiespuiten en een toilet(reservoir) ontbreken.

Door een irrigatiesysteem voor de akkers in Sheini blijven die tijdens de regentijd goed bereikbaar en is er ook in de droge tijd voldoende water. Hierdoor heeft de lokale bevolking het hele jaar voldoende gezond voedsel.

Met schoon drinkwater, gezondheidszorg en goede voedselvoorziening zullen de levensomstandigheden van de 110 gezinnen in Sheini aanzienlijk verbeteren. Dit kan niet wachten, totdat de bamboe rijp is en de dorpsbewoners met de opbrengst in hun eigen gemeenschappelijke behoeften kunnen voorzien. Graag willen wij daarom met uw steun deze drie projecten dit jaar nog in Sheini realiseren.

Daarnaast hebben wij nog onze schoolprojecten in Nepal. Een van onze studentes, Amrita, is in het laatste jaar van haar MBA-studie. Wij hebben alle vertrouwen, dat zij deze studie succesvol zal afronden. Rest ons alleen nog Rejina, die onze steun nog nodig heeft voor haar studie aan de landbouwhogeschool. Ook willen wij graag via de stichting Caring Unites een moeder in Nepal helpen, die haar man tijdens de aardbeving in 2015 heeft verloren, door het schoolgeld voor haar 2 zoontjes van 9 en 11 jaar te betalen. Ook zijn wij in contact met de stichting Ton Memorial School Sailung. Deze stichting draagt de naam van de vorig jaar in Nepal overleden Ton van den Brink uit Laren. Ton heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor verbetering van het onderwijs in Sailung, een gebied rond de gelijknamige berg (3200 meter), in het oosten van Nepal, aan de voet van het Himalaya-gebergte. Over het algemeen is het leven in Sailung redelijk goed door de landbouw, veeteelt en bosbouw die hier mogelijk zijn. Veel kinderen krijgen echter geen onderwijs, dat bovendien van zeer laag niveau is.

Mede dankzij Ton’s fondsenwerving vanuit Nederland heeft de gediplomeerde onderwijzer Krishna Shresta een schooltje opgezet in Sailung. Aan het schooltje, dat na Ton’s overlijden naar hem vernoemd is, krijgen zo’n 40 kinderen onderwijs.

De stichting Ton Memorial School Sailung wil nu het werk van Ton voortzetten. Het huidige schooltje is gemaakt van golfplaten, is onverwarmd en heeft geen water en elektriciteit. De stichting wil daarom een aardbevings-bestendig schoolgebouw neerzetten, dat onderdak moet bieden aan 150 kinderen, maar waar ook volwassenen onderwijs kunnen volgen. De bouwtekeningen zijn klaar, de lokale autoriteiten hebben grond beschikbaar gesteld, maar er moet nog veel gebeuren voor de bouw kan beginnen.

Wij staan helemaal achter dit mooie, maar ambitieuze plan en zullen het op de voet volgen. Aan de hand van de gemaakte vorderingen zullen we bekijken, of en hoe wij met uw hulp een steentje kunnen bijdragen aan de realisatie van dit schoolgebouw.

Als werkgroep van de 40-dagenaktie kiezen wij de projecten altijd zeer zorgvuldig uit, we gaan daadwerkelijk met de stichtingen in gesprek en zien er scherp op toe dat al het ingezamelde geld goed wordt besteed. De stichtingen worden alle geleid door mensen, vaak (met bindingen) hier uit de regio, die zich geheel belangeloos inzetten voor hun project. Met als enige doel kansarme kinderen, vrouwen en gemeenschappen een kansrijke toekomst te bieden. Dit kan evenwel alleen met uw financiële bijdrage. Helpt u ons hen te helpen? Uitgebreide informatie over alle door ons gesteunde projecten vindt u op onze website: www.40-dagenaktie.nl