40-dagenaktie

13 apr 40-dagenaktie

De eerstvolgende uitgave van ons parochieblad de Klepel is uitgesteld tot nader datum. Daarom vragen wij graag hier uw aandacht voor de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren – Blaricum – Eemnes.

De 40-dagenaktie-werkgroep vraagt voor 2020 uw steun onder meer voor de realisatie van een nieuw aardbevingsbestendig schoolgebouw in Nepal onder het motto: Met school meer toekomst.

Gewoonlijk wordt door onze parochie tijdens de vieringen met Pasen een collecte gehouden voor de 40-dagenaktie. Door de maatregelen omtrent het coronavirus zal dat dit jaar niet het geval kunnen zijn.  Toch vertrouwen wij van harte op uw financiële steun! U kunt daartoe uw bijdrage overmaken op bankrekening NL72 RABO 0334 9515 93

Voor nadere informatie over de actie zie: https://40-dagenaktie.nl/