40-dagenactie: Meer bamboe dankzij u!

03 nov 40-dagenactie: Meer bamboe dankzij u!

De Interkerkelijke 40-dagenaktie LarenBlaricum-Eemnes heeft weer dankzij uw bijdrage alle voor dit jaar gekozen projecten mogelijk kunnen maken.

Onder het motto: Bamboe, méér dan een plant…… hadden wij voor 2018 als hoofdproject gekozen voor een bamboeplantage voor Sheini in Ghana. Ons streven was een plantage van 4 hectare te verwezenlijken, maar uiteindelijk hebben we de Stichting Barbarugo 6 hectare kunnen toezeggen. Het betreft hier het bouwrijp maken van de grond, de aanschaf en het planten van de bamboestekjes en het onderhoud van de plantage door de lokale bevolking voor de komende 4 jaar. Men is meteen aan de slag gegaan en begin juli kon al gemeld worden, dat de laatste serie bamboeplantjes zijn geplant. Het zal dus nog enkele jaren duren, maar met uw steun is door de aanleg van deze bamboeplantage de eerste stap gezet voor het genereren van eigen inkomsten voor de inwoners van Sheini.

Een tweede lokaal voor het Isibindi-Safe Park in Duncan Village, Zuid-Afrika Daar de oorspronkelijk ingediende offerte uit 2017 dateerde, diende eerst opnieuw een offerte aangevraagd te worden. Hoewel deze iets duurder uitviel, hebben wij ook voor dit project het groene licht kunnen geven: Een groter onderkomen waar 80 kinderen uit deze sloppenwijk van East-London de maaltijd kunnen gebruiken, huiswerkbegeleiding kunnen krijgen en waar life skills programma’s en indoor spelletjes georganiseerd kunnen worden. Maar ook voor workshops en trainingen aan de moeders over b.v. behandeling van Hiv-infecties en TBC. De locatie voor dit lokaal wordt momenteel vrijgemaakt en men hoopt spoedig met de bouw te kunnen beginnen. Wij houden u graag over de vorderingen van dit project via onze website op de hoogte.

Wij hebben ook een extra donatie aan de Stichting Friersdale Eemnes kunnen doen, waardoor het pompproject voor de school van pater Wynand van Wegen in Friersdale Zuid-Afrika gerealiseerd kan worden.

Verder heeft de 40-dagenaktie ook weer in 2018 een aantal studentes in Nepal kunnen steunen door hun studie te financieren en/of voor veilige huisvesting te zorgen. Bovendien hebben wij de Stichting Caring Unites ook nog kunnen toezeggen, dat wij voor een moeder in Nepal, die haar man tijdens de aardbeving in 2015 heeft verloren, het schoolgeld voor haar twee jonge kinderen ten minste vier jaar lang zullen financieren.

Kortom, met uw bijdrage bieden we daadwerkelijk een groep kansloos gewaande kinderen en hun gezinnen een kansrijke toekomst. Niet op z’n minst doordat mensen zich geheel belangeloos inzetten voor deze projecten. Iedereen, die ons heeft geholpen om dit mogelijk te maken, hartelijk dank hiervoor. Wilt u meer weten over deze projecten, een reactie geven of op de hoogte blijven van de voortgang van al onze projecten, bezoek dan onze website: www.40-dagenaktie.nl.