Werkgroepen

Contactpersonen van de werkgroepen

Voor meer informatie bel het secretariaat of stuur een email naar info@sintjanlaren.nl

Liturgie

Gezinsvieringen Mieneke Bakker-deWit
Kinderkoor Mieneke Bakker-de Wit
Lectoren Hans Riswick
Misdienaars Gijs van der Zwaan

Catechese/Geloofstoerusting en vorming

Doopcatechese Pastoor J. Vriend
Voorbereiding Eerste Communie Mieneke Bakker-de Wit
Kindercatechese Mieneke Bakker-de Wit
Kleuterwoord-dienst Werkgroep
Contact RK Basisschool De Binckhorst-St. Jan Maurice Lagemaat
Voorbereiding Vormsel Maurice Lagemaat

Diaconie

PCI Ben Telleman
Kerstactie Stef Bon en Thijmen van der Zwaan

Gemeenschapsopbouw

Nieuw ingekomenen Secretariaat
De Klepel redactie Pastoor J. Vriend
Bezorging/Verspreiding parochie-informatieblad De Klepel Truus Pandelaar
Bezorging/Verspreiding parochie-informatieblad De Klepel Herman Kroes
Werkgroep digitale nieuwsbrief Willy Joosen-van der Swaan
Werkgroep openstelling basiliek Frans Bierlaagh
Broederschap van St. Jan Chris Bogaers

Oecumene

Stuurgroep Oecumene BEL Willy Joosen-van der Swaan

Beheer/Financiën

Penningmeester Christian Klumm
Commissie onroerende zaken Willy Joosen-van der Swaan
Kerkschoonmaakploeg Lies Horst-Sterk
Kosters Chris Bogaers
Collectanten Frans Bierlaagh
Actie Kerkbalans Marius Lokker
Archief Kees Kleijer