Vrijwilligers gezocht!

07 jun Vrijwilligers gezocht!

Onze parochie is op zoek is naar een aantal enthousiaste vrijwilligers die 6x per jaar ons parochieblad De Klepel willen bezorgen. Een aantal van onze huidige bezorgers moet vanwege hoge leeftijd of om gezondheidsredenen het bezorgen opzeggen. Daarom deze oproep!

Het gaat vaak om een paar straten met maximaal een 25-tal adressen. Wilt u dat 6x per jaar voor ons doen, meldt u zich dan aan via het parochiesecretariaat: 035-5382071 of info@sintjanlaren.nl Uw aanmelding wordt zeer op prijs gesteld.