Sint Isidorus

26 feb Sint Isidorus

Op de gevel van de St. Jansschuur aan het Zevenend zien we de afbeelding van de patroonheilige van de boeren Sint Isidorus samen met Sint Jan de Doper, de patroonheilige van Laren. Het kunstwerk werd in 2006 gemaakt door de Larense smid Tim Vos.

We weten wie Sint Jan de Doper was, maar wie was Sint Isidorus? Isidorus van Sevilla (Spanje), bijgenaamd de boer, kwam rond 1070, net als zijn vader, in dienst van een grootgrondbezitter in de buurt van Madrid. Isidorus kwam uit een heel arm gezin en ze moesten heel hard werken om aan de kost te komen. De ouders konden de kinderen niet laten studeren. Isidorus de landarbeider trouwde met een boerendochter, Santa Maria de la Cabeza. Zij wordt ook als een heilige vereerd. Van de kinderen die zij kregen, stierf er één op jonge leeftijd. Voor Isidorus en Maria was dat aanleiding om een diep religieus leven te gaan leiden. Hun aandacht voor het gebed wekte de woede op van de boerenknechten die hierover roddels verspreidden. Toen hun baas, de grootgrondbezitter, hier van hoorde, ging hij naar het huisje  van het echtpaar. Vanachter een muurtje was hij getuige van een wonder. In de tijd dat Isidorus in gebed was nam een engel het werk aan de ploeg van hem over.

Een ander wonder verteld over een kleine bron dat Isidorus op het land had laten ontspringen.

Isidorus de boer bleef kalm onder alle aandacht die op hem en zijn vrouw werd gericht. Zij werden steeds meer gezien als heiligen. Al hun bezittingen gaven zij weg aan de armen.

In het jaar 1130 overleed Isidorus die door het volk werd vereerd als een heilige. Maar het duurde nog 500 jaar tot hij ook door de kerk heilig werd verklaard. En toen was hij voor de boeren in heel katholiek Europa een belangrijke heilige.

Bronnen: Thea van Blitterswijk – Wikipedia, De Levens der Heiligen, 1738.