Programma Sint Jansfeest 2018

08 jun Programma Sint Jansfeest 2018

Woensdag 30 mei:

20.00 uur: lezing georganiseerd door de Volksuniversiteit Het Gooi in het Brinkhuis door Tim Bitter over: “De Sint Jansprocessie”.

Zaterdag 23 juni:

17.00 uur: De klokken luiden het Sint Jansfeest in.

19.00 uur: Openingslof in de Basiliek, met uitstelling en zegen van het Allerheiligste. In deze viering zal pastoor Vriend celebreren. Tijdens het lof worden de beide St. Jans liederen gezongen. De Cantorij staat o.l.v. Jim Berben. De Basiliek blijft open tot 20.30 uur.

20.00 uur: Rijtuigen rijden de processieroute.

Zondag 24 juni:

7.00 uur: Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof. Celebrant is emeritus pastoor J.H. Willems

9.00 uur: Plechtige, latijnse hoogmis in de Basiliek. Celebrant vicaris drs. G.H. Bruggink. Het koor staat o.l.v. Bas Groenewoud.

11.00 uur: Sint Jansprocessie De processie vertrekt vanuit de Basiliek en gaat via de Brink, Sint Janstraat en de Hilversumseweg naar het Sint Janskerkhof.

12.15 uur: Eucharistieviering op het kerkhof. Hoofdcelebrant is Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam.

13.15 uur: Vertrek van de sacramentsprocessie van het kerkhof, deze gaat via de Langsakker, Vredelaan, Zevenenderdrift, Zevenend en de Brink naar de Basiliek.

14.30 uur: Afsluiting van de processie in de Basiliek. De feestelijkheden worden hierna beëindigd door Drum- & Showband MCC met een optreden op het kerkplein.

16.15 uur: Sluiting van de Basiliek.

Zaterdag 25 augustus:

Gedachtenis marteldood van Johannes de Doper.
19.00 uur: Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof.