Processiefeest 2016

Sint Jansfeest en processie 2016

De verering van Johannes de Doper

Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden” zal dit jaar het thema zijn van onze processie. Tijdens het openingslof op zaterdag 25 juni zal Pastoor Vriend u graag tekst en uitleg geven over het gekozen thema. De afbeelding op de kaft van het processieboekje verwijst naar het thema.

Collecte Kerkhof

De collecte is dit jaar n.n.b.. Meer informatie hierover kunt u vinden in het processieboekje 2016.

Bidden en zingen in de processie

De route en de versieringen zijn zoals in afgelopen jaren. De processie is er in de eerste plaats voor de deelnemers aan de processie. De versieringen zijn daarom zo opgesteld, dat deze het beste tot hun recht komen als we er naar kijken vanuit de processie.

 

Om het bidden en zingen van de processiedeelnemers zo goed mogelijk tot uiting te laten komen, zal er per 3 vaandels een tussenruimte van ca. 10 meter gecreëerd worden. Iedere groep die zo ontstaat, heeft 2 voorbidders en op enige afstand van de groep loopt een muziekkorps of een van de koren. Wij verzoeken u vriendelijk de aanwijzingen van de broedermeesters op te volgen.

Bruidjes

Ben jij ook bruidje in de St. Jansprocessie?
Alle meisjes maar ook stoere jongens vanaf 4 jaar zijn van harte uitgenodigd om als bruidje, jonker of kwastendrager mee te lopen.

 

 • Wanneer?   26 juni om 10.30 uur
 • Waar?          St. Jansbasiliek te Laren

Voor vragen/aanmeldingen: stjansbruidjes@gmail.com

 

Jurkje lenen? Bel Conny de Wit: 06-12944849

Processiedeelnemers

Naast de bruidjes zullen in groepsverband mee trekken Mgr. n.n.b. en priesters uit diverse parochies, de beide zangkoren en misdienaars van onze parochie, de Sint Jansharmonie, MCC, Ridders van het Heilig Graf regio het Gooi, Broederschap van het Aloude Hoog Heilig Sacrament uit Den Bosch, Priesterstudenten van groot seminarie Het Willibrordhuis- De Tiltenberg, Misdienaars en Acolieten Vituskerk uit Hilversum, Parochie Sint Vitus Blaricum, Stille Omgang Amsterdam regio het Gooi, Jongerengroep met o.a. n.n.b., vaandel en lantaarndragers.

 

Overige processiegangers wordt geadviseerd om in te stromen bij het kerkplein. Ons advies is om niet tegelijk massaal in te stappen, maar eventueel een volgend vaandel te kiezen, hierdoor ontstaat een beter verdeling van processiedeelnemers en kunt u beter gebruik maken van de voorbidders. Het processieboekje is na afloop van het openingslof te verkrijgen, en natuurlijk kunt ook op zondag het processieboekje verkrijgen.

Activiteiten van de Broederschap

De broederschap zal op zondag 29 mei deelnemen aan de sacramentsprocessie in Den Bosch. Meer informatie over de activiteiten van de broederschap vindt u hier.

Onkosten Sint Jansfeest

Uw steun om het feest te vieren is onontbeerlijk, daarom ook onze grote dank voor uw giften en legaten van de afgelopen jaren. Ook dit jaar willen wij u vragen ons financieel te ondersteunen door uw bijdrage over te maken op onze bankrekening NL17RABO033.49.48.800.(tnv Broederschap Sint Jan). De stichting is als goed doel door de belastingdienst officieel erkend.

 

U kunt ons ook steunen door aankopen te doen in onze Sint Janskraam. Er zijn weer grote en klein geel/witte wimpels verkrijgbaar. De Sint Janskraam staat op het kerkplein op zaterdagmiddag 25 juni vanaf ca. 15:00 uur tot 20:30 uur en op zondag 26 juni van 10:00 uur tot 16:00 uur. Buiten deze tijden zijn de artikelen te zien in de vitrine achter in de basiliek en te verkrijgen via de penningmeester of aanwezige broedermeester.

Het Programma

Zaterdag 25 juni:

 

 • 17.00 uur:     De klokken luiden het Sint Jansfeest in.
 • 19.00 uur:     Openingslof in de Basiliek, met uitstelling van het  Allerheiligste en Zegen. In deze viering zal pastoor Vriend voorgaan. De Cantorij staat o.l.v. Jim Berben. De Basiliek blijft open tot 21.00 uur.
 • 20.00 uur:     Rijtuigen rijden de processieroute.

 

Zondag 26 juni:

 • 7.00 uur:       Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof. Celebrant is emeritus pastoor J. Willems
 • 9.00 uur:      Plechtige, Latijnse hoogmis in de Basiliek. Celebrant is n.n.b. Het koor staat o.l.v. Bas Groenewoud.
 • 11.00 uur:     SINT JANSPROCESSIE.
  De processie vertrekt vanuit de basiliek en gaat via de Brink, Sint Janstraat en de Hilversumseweg naar het Sint Janskerkhof.
 • 12.00 uur:     Eucharistieviering op het kerkhof.
  Hoofdcelebrant is n.n.b.
 • 13.00 uur:     Vertrek van de sacramentsprocessie vanaf het kerkhof, deze gaat via de Langsakker, Vredelaan, Zevenenderdrift, Zevenend en de Brink naar de basiliek.
 • 14.15 uur:      Afsluiting van de processie met sluitingslof in de basiliek met het Te Deum, Tantum Ergo en na de Zegen het bekende Larense Sint Janslied. De Basiliek blijft open tot 16.00 uur.

 

Zaterdag 27 augustus: Marteldood Sint Jan

 • 19.00 uur:     Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof.