Processiefeest 2018

Sint Jansfeest en processie 2018

Thema 2018

Dit jaar is het thema van ons patroonsfeest “Wees niet bang”. Tijdens het openingslof op zaterdag 23 juni zal Pastoor J.J.M. Vriend graag ingaan op het gekozen thema.

Collecte Kerkhof

De collecte is dit jaar voor het project van Pater van Wegen, de Stichting Freiersdale in Zuid-Afrika. De Pater blijft zich onverminderd inzetten voor dit grote project en verdient onze blijvende steun.

Onkosten Sint Jansfeest

Uw steun om het feest te kunnen vieren is onontbeerlijk, daarom ook onze grote dank voor uw giften van de afgelopen jaren. Ook dit jaar willen wij u vragen ons financieel te ondersteunen door uw bijdrage over te maken op onze bankrekening NL17 RABO 0334 9488 00 t.n.v. Broederschap Sint Jan. De Stichting Broederschap Sint Jan is als goed doel door de belastingdienst officieel erkend. Ook hebben wij de afgelopen jaren diverse legaten mogen ontvangen en misschien bestaat bij u ook de gelegenheid om via een legaat ons werk te blijven steunen.

U kunt in de Sint-Janskraam diverse artikelen aankopen t.b.v. ons patroonsfeest. Betaling met PIN-pas is mogelijk.

Bruidjes, jonkers of kwastendrager

Ben jij ook bruidje, jonker of kwastendrager in de St. Jansprocessie?
Alle meisjes maar ook stoere jongens vanaf 4 jaar zijn van harte uitgenodigd om als bruidje, jonker of kwastendrager mee te lopen.

Aanmelden, een jurkje lenen of vragen? Stuur een email naar  bruidjes@sintjansprocessie.nl of neem contact op met Nilleke Hembrecht-van den Brink, tel: 06-41695249.

Als uw dochter zelf geen wit jurkje heeft kunt u er één lenen via Nilleke. Van haar krijgt u dan te horen waar en wanneer u deze kunt afhalen.

Wij verwachten de bruidjes, jonkers en kwastendragers op Sint Jan, zondag 24 juni om 10.30 uur op het kerkplein. De bruidjes ontvangen op het kerkplein gratis een boeketje bloemen.

Processiedeelnemers

De processiegangers worden geadviseerd om in te stromen bij het kerkplein. Ons advies is om niet tegelijk massaal in te stappen, maar eventueel een volgend vaandel te kiezen, hierdoor ontstaat een beter verdeling van processiedeelnemers en kunt u beter gebruik maken van de voorbidders.

Het processieboek is na afloop van het openingslof en op zondag gratis te verkrijgen. Een kleine vrijwillige bijdrage is zeer welkom. Deze kunt u in een van de grote groene bussen stoppen. Deze groene bussen staan bij de uitgang binnen in de Basiliek.

Activiteiten van de Broederschap

De broederschap zal op zondag 3 juni deelnemen aan de sacramentsprocessie in Den Bosch. Meer informatie over de activiteiten van de broederschap vindt u hier.

Onderhoud kerkhof en graven

De vrijwilligersgroep die op de dinsdag- en woensdagochtend vóór het patroonsfeest de zorg draagt dat het kerkhof er mooi bij ligt voor de processie, is dringend op zoek naar jonge (gepensioneerde) vrijwilligers. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@sintjansprocessie.nl

Een goed Larens gebruik is het onderhoud van de graven vóór Sint-Jan Wij verzoeken de families vriendelijk dit onderhoud vóór zaterdagmiddag 23 juni te doen en zoveel mogelijk verpakkingsmateriaal mee terug naar huis te nemen.

Verkoop planten

Op maandag 25 juni worden vanaf 7.30 uur op de Brink vóór de Basiliek de planten verkocht, die gebruikt zijn voor de diversen versieringen t.b.v. de processie.

Het Programma

Zaterdag 23 juni:

 

 • 17.00 uur:     De klokken luiden het Sint Jansfeest in.
 • 19.00 uur:     Openingslof in de Basiliek, met uitstelling van het  Allerheiligste en Zegen. In deze viering zal pastoor Vriend celebreren. De Cantorij staat o.l.v. Jim Berben. De Basiliek blijft open tot 20.30 uur.
 • 20.00 uur:     Rijtuigen rijden de processieroute.

 

Zondag 24 juni:

 • 7.00 uur:       Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof. Celebrant is emeritus pastoor J.H. Willems
 • 9.00 uur:      Plechtige, Latijnse hoogmis in de Basiliek. CCelebrant vicaris drs. G.H. Bruggink. Het koor staat o.l.v. Bas Groenewoud.
 • 11.00 uur:     SINT JANSPROCESSIE.
  De processie vertrekt vanuit de basiliek en gaat via de Brink, Sint Janstraat en de Hilversumseweg naar het Sint Janskerkhof.
 • 12.15 uur:     Eucharistieviering op het kerkhof.
  Hoofdcelebrant is Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam.
 • 13.15 uur:     Vertrek van de sacramentsprocessie vanaf het kerkhof, deze gaat via de Langsakker, Vredelaan, Zevenenderdrift, Zevenend en de Brink naar de basiliek.
 • 14.30 uur:      Afsluiting van de processie in de Basiliek. De feestelijkheden worden hierna beëindigd door Drum- & Showband MCC met een optreden op het kerkplein.
 • 16.15 uur: Sluiting van de Basiliek.

 

Zaterdag 25 augustus: Gedachtenis marteldood van Johannes de Doper

 • 19.00 uur:     Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof.