Het Klein Byzantijns Koor Utrecht

20 apr Het Klein Byzantijns Koor Utrecht

Dit koor zal op zondag 19 mei de liturgische gezangen verzorgen tijdens de Hoogmis van 10.00 uur. Het doel van het koor is het beoefenen en uitvoeren van liturgische muziek van de Russisch orthodoxe kerk. Volgens deze Byzantijnse traditie wordt uitsluitend a-capella gezongen omdat, zo wordt verondersteld, alleen de menselijke stem in staat is om God te prijzen . De muziek is meestal vierstemmig en soms zes- tot achtstemmig.