Kinderkerk

03 nov Kinderkerk

Gezinsvieringen in het schooljaar 2018/2019.
De gezinsvieringen zijn van 11.30 tot 12.15 uur. In deze vieringen wordt de woorddienst verteld en/of uitgebeeld door en voor kinderen. De kinderen mogen dan met allerlei zaken meehelpen.
Zondag 7 oktober 2018
Zondag 4 november 2018
Zondag 9 december 2018
Kerstavond 24 december 2018: 18.00 uur
Zondag 27 januari 2019 (voorstellen kinderen 1e
communie, tijdens de Hoogmis van 10.00 uur)
Zondag 3 februari 2019
Zondag 3 maart 2019
Zondag 7 april 2019 (1e
heilige communie)
Zondag 26 mei 2019
Wij nodigen u allen van harte uit om met uw kinderen naar deze vieringen te komen.

Krabbelvieringen.
Vieringen voor gezinnen met kinderen vanaf 2 jaar. Er worden kaarsjes aangestoken, liedjes gezongen en een verhaaltje voorgelezen. Om kinderen alvast te laten wennen aan het kerkgebouw. De eerstvolgende viering is op zondag 2 december 2018 om 11.30 uur, tot uiterlijk 12.00 uur; zondag 10 maart 2019 en zondag 19 mei 2019.

 

Eerste Communie

De informatieavond van de 1e heilige communie zal zijn op dinsdag 13 november om 20.00 uur in de Goede Herderzaal.
We beginnen 16 januari 2019 met de voorbereiding. De datum van de 1e heilige communie is 7 april
2019. Als u een kind heeft dat mee mag doen en nog niet bij ons bekend is, kunt u het opgeven bij het parochiesecretariaat.

Kom zingen bij het kinderkoor van onze kerk.

Ons kinderkoor heeft dringend nieuwe gezichten nodig!!! Tijdens onze gezinsvieringen en de komende krabbelvieringen wordt gezongen door ons eigen kinderkoor. Ben je tussen de vier en twaalf jaar? Kom eens een keertje meedoen met de repetitie om te kijken of je het leuk vindt. We hebben het altijd heel gezellig. We zingen tijdens de repetities ook liedjes van Kinderen voor Kinderen etc. We repeteren elke woensdagmiddag van vijf tot zes uur in de Goede Herderzaal van de kerk. We kunnen je stem goed gebruiken, hoe meer hoe beter.

Meer weten? Bel Mieneke Bakker 035-5312491.

 

Kindercatechese.

Voor kinderen die hun eerste communie hebben gedaan houden we een aantal avonden voor kindercatechese. Deze zijn bedoeld voor kinderen van groep 5 tot en met groep 8 van de basisschool. Ook als je geen eerste communie hebt gedaan ben je van harte welkom. Tijdens deze avonden gaan we Bijbelverhalen vertellen en verwerken. We gaan samen praten over de dingen die ons in de verhalen zijn opgevallen en of wij dat in ons leven ook kunnen doen. De avonden duren van kwart voor zeven tot kwart voor acht en worden gehouden in de jongerenruimte van onze kerk. De geplande avonden zijn:
Dinsdag 2 oktober 2018
Dinsdag 6 november 2018
Dinsdag 11 december 2018
Dinsdag 5 februari 2019
Dinsdag 5 maart 2019
Dinsdag 2 april 2019
Dinsdag 4 juni 2019

 

Data kinderwoorddienst:

De kinderwoorddienst is tijdens de vieringen om 10.00 uur. De kinderen gaan in het begin van de viering naar achteren en komen na de offerande weer terug bij u. Deze kinderwoorddienst is voor kinderen van 6-12 jaar. Zij horen het Evangelieverhaal van de dag in kindertaal en doen daar een verwerking bij.
Zondag 14 oktober 2018
Zondag 11 november 2018
Zondag 16 december 2018
Zondag 13 januari 2019
Zondag 10 februari 2019
Zondag 10 maart 2019
Zondag 14 april 2019 ( palmpasen- stokken maken)
Zondag 21 april 2019 (Pasen eieren zoeken)
Zondag 12 mei 2019 (Moederdag)
Zondag 16 juni 2019 (Vaderdag)