Hoogfeest van Pinksteren

11 mei Hoogfeest van Pinksteren

Zaterdag 14 mei is er om 17.00 uur de Eucharistie viering met samenzang.

Zondag 15 mei is er om 10.00 uur de Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn.

Maandag 16 mei tweede Pinksterdag is er om 10.00 uur de Eucharistie vieringpinksteren2