Geen openbare vieringen tot 1 juni!

24 mrt Geen openbare vieringen tot 1 juni!

Op last van de bisschoppen zullen er tot maandag 1 juni geen reguliere vieringen zijn in de Basiliek. Helaas.

Op werkdagen is wel de Mariakapel geopend voor stil gebed van 10.00-16.00 uur

Klik hier voor het Bericht van het Bisdom