Gedragscode r.-k. parochies Blaricum, Huizen, Laren

19 okt Gedragscode r.-k. parochies Blaricum, Huizen, Laren

Het parochiebestuur van de samenwerkende parochies van Laren, Blaricum en Huizen hecht er grote waarde aan dat iedereen zich prettig en veilig voelt binnen onze parochies in een sfeer, behorende bij die van een parochie. Van medewerkers en vrijwilligers mag een correcte, professionele wijze van omgaan met elkaar en met anderen verwacht worden, met als voorbeeld de wijze waarop Jezus Christus omging met zijn leerlingen en andere tijdgenoten. Dat is een basisvoorwaarde voor sociale veiligheid. Binnen dat kader is het vermijden van grensoverschrijdend gedrag een noodzakelijk eerste vereiste.

We volgen als r.-k. parochies Blaricum, Huizen en Laren de Gedragscode Pastoraat van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Met deze gedragscode willen wij de sociale veiligheid binnen de parochies bevorderen. ‘Sociale veiligheid’ omvat veel meer dan het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag. Het gaat daarbij om het respecteren van ieders geestelijke, psychische en lichamelijke integriteit en het bevorderen van ieders welbevinden in dezen.

 

Meer lezen? Ga naar de pagina op onze website over Gedragscodes