Bestuurlijke Samenwerking

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de voorgenomen personele unie van onze parochie met de parochies van Blaricum en van Huizen.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Wie zitten er in ons parochiebestuur?  Parochiebestuur

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Oprichting Samenwerking tussen de drie parochies van Laren, Blaricum en Huizen per 1 juni 2015

 

In het weekend van 25/26 april jl. is er in de kerken van de drie parochies van Laren, Blaricum en Huizen aan het eind van de vieringen een bericht van Florent Vlak, beoogd vice-voorzitter van de voorgenomen Samenwerking, voorgelezen.

 

Uit dit bericht:

 

Bericht over Samenwerking

Na meerdere gesprekken tussen het gezamenlijke parochiebestuur van de parochies van Blaricum en Huizen en het parochiebestuur van de parochie van Laren zijn de besturen met elkaar tot de slotsom gekomen dat een intensievere samenwerking echt kan gaan helpen om de verschillende uitdagingen naar de toekomst toe het beste tegemoet te treden.

 

Het stimuleert echt en geeft meer inspiratie om elkaars goede ervaringen en ideeën te delen, en het helpt om onze geloofsgemeenschappen in deze tijden van grote veranderingen elkaar te laten vasthouden en samen ons geloof naar de toekomst vorm te geven. En de nadere gesprekken hebben het vertrouwen gegeven dat we veel meer met elkaar kunnen doen en dat we er samen goed voorstaan.

 

De parochiebesturen zijn dan ook tot de conclusie gekomen dat ze op de goede weg zijn en dat zij met ingang van 1 juni a.s. willen komen tot één bestuur voor de drie parochies. Zij zijn daarom voornemens op 19 mei a.s. te besluiten tot samen verder te gaan en zullen aan het Bisdom voorstellen dat het gezamenlijk bestuur per 1 juni a.s. zal gaan bestaan uit de heer Christian Klumm vanuit Laren, de heren Udo Poolman Simons en Florent Vlak vanuit Blaricum en vanuit Huizen mevrouw Marion Brouwer. Het voorzitterschap zal worden ingevuld door pastoor Carlos Fabril die in alle besluiten eerst zal overleggen met pastoor Jan Vriend, die eindverantwoordelijk blijft voor de parochie van Laren.

 

Concreet betekent dit dan dat het bestuur vanuit het perspectief van de gezamenlijkheid de benodigde beleidslijnen en besluiten zal gaan nemen. Maar iedere parochie blijft juridisch en financieel zelfstandig en zal voor de dagelijkse gang van zaken en coördinator van de vrijwilligersgroepen worden aangestuurd door de eigen locatieraad, waar ook de bestuursleden deel van uit maken.