ANBI

Bestuur

Bestuur Sint Jan- De Goede Herder, Laren, Noord-Holland
Vanaf 1 juni 2017

Dhr. C. Fabril, Voorzitter

Dhr. F. Vlak, Vice Voorzitter

Mevr. M. Brouwers, Secretaris

Dhr. U. Poolman Simons

Dhr. C. Klumm, Penningmeester

 

Locatieraad

vanaf 1 juni 2017

 

Pastoor  J.J. M. Vriend, voorzitter

Mevr. S. van de Pas, secretaris

Dhr. Ch.J. Klumm, penningmeester

Dhr. L. van Aken, lid

Dhr. E. Chimienti, lid

Dhr. J. Zwanikken, lid

 

Naam: St. Jan- De Goede Herder, Laren, Noord-Holland| RSIN: 0048.58.906 | Contactgegevens: Brink 31, 1251 KT Laren NH, 035-5382071

Beleid

Doelstelling

Activiteiten

Activiteiten parochie Sint Jan- Goede Herder Laren 2016

 

 • Wekelijkse weekendvieringen op zaterdag om 17.00 uur en op zondag om 10.00 uur
 • Wekelijkse vieringen op werkdagen (maandag, woensdag en vrijdag)
 • Maandelijkse vieringen Engelstalige liturgie op de tweede zondag van de maand
 • Een aantal gezinsvieringen en kleuterwoorddiensten
 • Kindercatechese en Vormselvoorbereiding
 • Maandelijkse Vesper met de Broederschap van Sint Jan
 • Oecumenische viering op zondag 17 januari in de Sint Jansbasiliek
 • Ouderavonden met de ouders van kinderen die hun eerst communie gaan doen
 • Thema-avond in het kader van het jaar van de Barmhartigheid op donderdag 3 maart
 • Palmpaasstokken maken en optocht op Palmzondag (20 maart)
 • Eerste Communieviering op zondag 10 april
 • Bijzondere vieringen o.a. in de Goede Week en met Pasen, Allerzielen en Allerheiligen, en met Kerstmis
 • Vieringen volgens Byzantijns-Slavische ritus met medewerking van het Klein Byzantijns koor uit Utrecht, het Utrechts Byzantijns koor en het Neva Ensemble uit Sint Petersburg (1 mei, 30 oktober en 18 december)
 • Bijzondere viering bij gelegenheid van de inwijding van Goede Herder icoon (11 september)
 • Maandelijkse Dinerclub voor ouderen op zondagavond
 • Interkerkelijke Veertigdagenaktie 2016
 • Paasboekentafel
 • Sint Jansfeest en Sint Jansprocessie (25/26 juni)
 • Bedevaart naar Kevelaer (25/26 juli)
 • Deelname aan de Wereldjongerendagen in Polen (26-31 juli)
 • Herdenking marteldood van Sint Jan op het Sint Janskerkhof op 27 augustus
 • Thema-avond “Barmhartigheid in beeld en verhaal” op maand 26 september
 • Herdenking overleden families op het Sint Janskerkhof met Allerzielen
 • Optocht met Sint Maarten (november)
 • Tentoonstelling van kunstwerken van 50 kunstenaars in het kader van het jaar van de Barmhartigheid (november)
 • Advents- en Kerstboekentafel
 • Kerstactie voor ouderen en zieke parochianen
 • Kindje Wiegen op eerste kerstdag

 

(Dopen, huwelijksinzegeningen en uitvaarten)

 

Door derden in samenwerking met de parochie georganiseerde activiteiten in de basiliek:

 

 • Matthäus Passion op Palmzondag 20 maart
 • Paasconcert Sint Jans Schola op tweede paasdag, 28 maart
 • Herdenkingsconcert op vrijdag 29 april door Sint Joris Kamerkoor
 • Korenfestival op 5 juni
 • Herfstconcert Sint Jans Schola op 1 november
 • Festival of Nine Lessons and Carols op 18 december door de Bavocantorij
 • Weihnachtsoratorium door Amsterdam Baroque Orchestra & Choir (14 december)
 • Jaarlijkse herdenking vliegramp Faro op 21 december
 • Kerstconcert Sint Jans Schola op tweede kerstdag

Verantwoording

boekjaar 2015

boekjaar 2016

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de jaarrekeningen over de voorgaande jaren. Het ‘kerk-zijn’vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

 

Zie voor meer informatie hier.