40-dagenaktie

01 feb 40-dagenaktie

Al meer dan 40 jaar voert de interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes tijdens de 40-dagentijd actie binnen de BEL-gemeenten en zijn er met uw steun vele mooie projecten in de derde wereld gerealiseerd. Dit jaar hebben wij weer twee mooie projecten:

1. Een bamboeplantage voor Sheini in Ghana.

De Stichting Barbarugo uit Waverveen zet zich al een aantal jaren in om de droogte in Afrika op een effectieve manier te bestrijden, namelijk door het aanleggen van bamboeplantages. En daarmee helpt zij ook de lokale bevolking inkomsten te genereren, boskap en erosie tegen te gaan en een duurzame grondstof te produceren met een grote afzetmarkt. Wij willen nu, met uw steun, de Stichting Barbarugo helpen om een bamboeplantage van 4 hectare aan te leggen bij het dorp Sheini, een afgelegen nederzetting in het noordoosten van Ghana op de grens met Togo. Sheini telt zo’n 110 gezinnen met totaal 280 kinderen jonger dan 10 jaar. Door haar geïsoleerde ligging en de gebrekkige of eigenlijk het ontbreken van een infrastructuur en sanitaire voorzieningen, zijn de dorpelingen geheel op zichzelf aangewezen om in hun onderhoud te voorzien. Er is geen licht, geen stromend water, geen riolering, geen wegen. De hutten zijn uit leem en stro opgebouwd en moeten elke paar jaar vervangen worden. De scholingsgraad is laag (twee-derde van de bevolking is nooit op school geweest). Er wordt wel basis-onderwijs gegeven, maar er is geen schoolgebouw, dus de leerlingen zitten onder een boom. De leraren komen van buiten het dorp en moeten er enkele malen per week overnachten, maar daar is geen voorziening voor. Het gevolg is, dat de leraren alleen komen als ze er zin in hebben en zo gauw mogelijk naar een baan elders zoeken. Maar nu heeft Sheini een chief die zijn dorp vooruit wil helpen. Een
belangrijk gegeven in deze omgeving, want zonder actieve steun van het lokale hoofd begin je niet veel. En in Barbarugo heeft hij een goede partner gevonden. Bamboe wortelt diep en houdt het regenwater vast, waardoor de grond weer vruchtbaar wordt. Na enkele jaren wordt de bamboe zo groot, dat van de stammen solide huizen kunnen worden gebouwd. En ook een schooltje en onderdak voor de onderwijzers. Bamboe is ook een industrieel product. Naast meubels worden tegenwoordig ook fietsen van bamboe gemaakt en dient het ook als grondstof voor kleding. De chief is ondertussen ook al bezig om elektra in Sheini te krijgen. Dit zal nog wel even duren, maar met uw steun wordt door de aanleg van een bamboeplantage de eerste stap gezet voor het genereren van eigen inkomsten voor de inwoners van Sheini.

 

2. Een tweede lokaal voor het Isibindi-Safe Park in Duncan Village, Zuid-Afrika

Daarnaast wil de 40-dagenaktie ook in 2018 nog een aantal studentes in Nepal blijven steunen door hun studie te financieren en/of voor veilige huisvesting te zorgen. Uitgebreide informatie over alle door ons gesteunde projecten vindt u op onze website: www.40-dagenaktie.nl
Bankrekening: NL72 RABO 0334 9515 93